Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hegarův grafologický systém, prezentovaný v jeho knize Graphologie par le trait (1930), třebaže 80 let starý poskytuje zdánlivě jednoduchý a elegantní způsob interpretace rukopisu. Rozhodně však není využitelný laiky, protože sleduje v podstatě charakteristiku tahu, respektive čáry, k jejichž posouzení jsou třeba určité zkušenosti a teoretická výbava.

 

Hegar operuje s těmito čtyřmi protikladnými znaky a jejich variantami:

 • tlak: silný – slabý,

 • čára z hlediska textury a kontur: ostrá – těstovitá,

 • čára z hlediska linearity: rovná – oblá,

 • rychlost písma: rychlé – pomalé.

Podle Hegara se uvedené znaky přímo vážou k pisatelově temperamentu. Vytvořením všech možných čtveřic dospěl Hegar k 16 osobnostním typům s různým zastoupením aktivních a pasivních znaků, přičemž:  

 •  silný tlak, ostrost, rovná čára a rychlost společně vyjadřují čistou aktivitu;

 •  slabý tlak, těstovitost, oblost a pomalost jsou zástupci čisté pasivity.

Spárujeme-li uvedené znaky, dospějeme k 24 různým kombinacím.
Uveďme si polovinu z nich:

 

 • silný tlak + rovná čára = aktivita: energičnost a rozhodnost, energie využitá pro dosažení cílů

 • silný tlak + oblá čára = energie vedená představivostí. Představivost vedená potřebou dosáhnout cílů a konkretizovat myšlenky.  

 • silný tlak + těstovitost = praktická energie ovlivněná smysly a pocity; v rovině Superega dochází ke konfliktu mezi energií a požitkem; možné potěšení z brutality

 • slabý tlak + rychlost = snadno vybuditelná aktivita

 • slabý tlak + pomalost = přizpůsobivost a divácký přístup ke světu kvůli váhavosti, stydlivosti, vyčerpání nebo nemoci

 • slabý tlak + rovná čára = intelektuální či cerebrální citlivost; chladné srdce

 • rovná čára + ostrost = rozhodnost založená na osobních nebo jiných principech, neovlivnitelná, chladná, nezatížená pocity, emocemi či váhavostí

 • rovná čára + těstovitost = rozhodnutí podřízená smyslům či srdci (nebo naopak); tendence podléhat rozhodnutím a potřebám; smutek vycházející z rezignace; ovlivnitelné rozhodování

 • rovná čára + pomalost = vnitřní překážky stojící v opozici vůči osobní svobodě a vycházející ze životních okolností; potlačení pocitů a smyslových potřeb

 • oblá čára + těstovitost = představivost podněcovaná smysly nebo pocity; pocity a smyslový život jsou sublimovány pomocí představivosti; oceňování smyslově přijímaných forem (estetické vnímání); představivost podmiňovaná smysly (smyslové/smyslné obrazy)

 • oblá čára + rychlost = představivost těsně spjatá se souborem myšlenek, stereotypní myšlenky, aktivita stimulovaná komplexem myšlenek

 • oblá čára + ostrost = představivost ovlivňovaná morálními, společenskými či náboženskými idejemi nebo principy; mystická obrazotvornost; bizarní myšlenky

Rovná a oblá čára jsou pro posuzování zásadní, jen pokud jedna z nich v písmu dominuje, většinou však je písmo kombinací obou, a výsledky jsou pak neutrální. Stejně tak bývá obtížné posoudit rychlost tahu.
Přestože některé Hegarem uváděné významy působí až nadsazeně, poskytují cennou inspirací pří uvažování nad rukopisem, zvláště pokud jsou znaky vyjádřeny jednoznačně. Prakticky jsou uplatnitelné především párové kombinace. 


Zdroje: Nezos R.,: The Interpretation of Handwriting. London, 1986
Peugeot J., Lombard A., Noblens de M.,: Manual of Graphology. London, 1997 (překlad z francouzského originálu, 1994
)  

 

Jako příklad si uveďme několik rukopisů:

 

kardinal_vlk_vyrez.jpg

Písmo kardinála Vlka vykazuje zřetelně oblou čáru a ostrost: představivost ovlivňovaná morálními, společenskými či náboženskými idejemi nebo principy; mystická obrazotvornost; bizarní myšlenky.  

 

truman_vyrez.jpg

Rukopis amerického prezidenta Harryho S. Trumana je ukázkou rovné čáry a ostrosti: rozhodnost založená na osobních nebo jiných principech, neovlivnitelná, chladná, nezatížená pocity, emocemi či váhavostí.  

 

 

voskovec_rukopis_vyrez.jpg
Jiří Voskovec se prezentuje rukopisem s oblou čárou a těstovitostí: představivost podněcovaná smysly nebo pocity; pocity a smyslový život jsou sublimovány pomocí představivosti; oceňování smyslově přijímaných forem (estetické vnímání); představivost podmiňovaná smysly (smyslové/smyslné obrazy).

 

 

jan_kalvin_vyrez.jpg

Jan Kalvín psal dynamickým, neklidným, i když zároveň snaživě kontrolovaným písmem.  Z hlediska Hegarova systému rukopis charakterizují: ostrost a silný tlak = energie vedená individuálními morálními zákony a principy. Nezviklatelná energie nesnadno vychýlitelná, např. únavou. ostrost a oblá čára = představivost ovlivňovaná morálními, společenskými či náboženskými idejemi nebo principy; mystická obrazotvornost; bizarní myšlenky. silný tlak a oblá čára = energie vedená představivostí. Představivost vedená potřebou dosáhnout cílů a konkretizovat myšlenky.

 

U všech uvedených ukázek a obecně ve všech rukopisech bychom zároveň museli zohlednit další písmové znaky a uvedené významy jejich vlivem modifikovat a uvést do významového kontextu. Například oblost a těstovitost bychom snadno mohli nalézt v písmech patřících hrubě poživačným, pasivním a nezodpovědným lidem. Ale v případě rytmického a harmonického rukopisu Jiřího Voskovce spatřujeme skutečnou smyslovou vytříbenost, kultivovanost, v kontaktu nefalšovanou vstřícnost a vlídnost. Pro grafology, kteří se upínají na snadno měřitelné znaky (sklon, velikost, šířka) či na tvarové markanty, je tento systém nesnadno využitelný.