Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STRUČNÝ GRAFOLOGICKÝ POHLED NA RUKOPIS 
KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA

  

  

kardinal_vlk.jpg

 

  

kardinal_vlk_foto.jpgRukopis je přirozený, nestylizovaný, působí uvolněně. Celek je na ploše umístěný takřka ideálně (není však jisté, zda poloha nebyla dodatečně graficky upravena). Uprostřed se text zhusťuje (dochází takřka k řádkovému průpletu), celkově mírně uhýbá doprava a nahoru. Pohyb a forma jsou téměř v rovnováze, rytmus je dobře vyjádřený. Objevují se nepevné základní tahy, místa odpočinku, úbytek dynamiky. Čára je měkká a elastická (místy ochablá), z vázání se vyskytují především různé typy girland, převažuje plnost, pravý (avšak mírně kolísavý) sklon, sekundární i primární šířka. Dominují horní délky, nejméně výrazné jsou dolní. Tlak průměrný, v dolní zóně občas přenesený. Výrazným znakem rukopisu je ostrost tahu (občas s bobtnavostí).

Navzdory známkám stáří si pisatel zachovává mladistvost, je schopný vývoje a adaptace na měnící se podmínky. Šíře jeho zájmů je patrně značná; umí se dívat na svět nazatíženě, rád vstřebává nové poznatky. Je v podstatě přímý a čestný, zásadový, ale může své hodnoty i přes svoji otevřenost umně skrývat.

 

Typologicky se řadí mezi jedince extravertní, respektive cyklothymní, afiliativní. Celkové psychické vyladění je optimistické, pozornost zaměřená na budoucnost. V kontaktu s lidmi pisatel vystupuje vlídně, přátelsky a tolerantně, vyjde jim vstříc. Má zřejmě výraznou schopnost podporovat v druhých jejich pozitivní vlastnosti. Umí s ostatními lidmi jednat, dokáže jim říct to, co chtějí slyšet, někomu by to však mohlo připadat jako žoviálnost „na oko“. 

 

Má blíže k citovému než myšlenkovému hodnocení, rozhoduje se se tedy především „srdcem“, přestože ostrá čára ukazuje na nezanedbatelnou váhu vlastností, jako jsou disciplína, sebekontrola, zásadovost či omezování citového projevu. Jeho jednání se pak může zdát racionálnější, než je, a zastírat myšlenkovou subjektivitu. Z hlediska MBTI typologie by se zařadil nejspíše k typu ENFJ. 

   

Četné levoběžné tahy včetně prosmyčkovaných girland, důsledně zavřené ovály a smyčky, průběžné adjustace na začátku slov ukazují, že jeho prožívání a rozhodování nemají tak jednoznačný a spontánní průběh jako např. u typického sangvinika. Svoji váhu patrně sehrávají věk a zkušenosti nahromaděné během života. Pisatel se nerozhoduje rychle, o věcech přemýšlí (někdy se zaobírá i relativně podružnými okolnostmi) potřebuje čas na zvážení svých počinů. Může mu činit potíže, má-li prakticky vystupovat dominantně a nekompromisně. Nesmlouvavost mu je bližší v ideové a teoretické rovině.

 

_________________________________________

 

 

Jako příkladný extravertní citový typ kardinál ctí tradiční hodnoty, navíc jeho silná intuice mu dodává pevnou vnitřní oporu a přesvědčení o správnosti svých postojů a svého jednání. Díky této kombinaci, podle MBTI „idealistické“,  dokáže citlivě registrovat jakékoli ohrožení vyznávaných hodnot i bez komplikované racionální analýzy situace. 

Pro zajímavost jedno z kardinálových prohlášení:  

 

„Pokud se křesťané „neprobudí“,
může docházet k islamizaci života,
před kterou křesťanství nebude mít sílu vtiskovat životu lidí
a natož společnosti svůj charakter.“

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/188393-kardinal-vlk-varuje-pred-islamizaci-evropy-nema-zadne-duchovni-zbrane.html

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář