Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Inteligenti okolo nás

 

 

Chtěli byste krátkým zhodnocením rukopisu zjistit, zda je jeho pisatel takříkajíc inteligentní?

 

Pojem inteligence není jednoznačný, zachycují ho desítky různě složitých definic. Pomineme-li skutečnost, že se rozlišuje vícero typů inteligence, přijatelně zní, že inteligence představuje schopnost chápat souvislosti (něco jako dát si dohromady, „kolik je dvě a dvě“) a široce vzato schopnost řešit (různě komplexní) problémy, což úzce souvisí se schopností učit se. Podle inteligenčních testů, jejichž vypovídací hodnota je ovšem omezená, na vysokou inteligenci ukazuje inteligenční kvocient nad 120. Tato výše IQ bývá považována např. za minimální hranici pro úspěšné vystudování vysoké školy.

 

Grafologie sice inteligenci (IQ) přímo neurčuje, přesto existují písmové znaky, podle nichž lze na nadprůměrnou inteligenci pisatele usuzovat.

Takže na co musíte zaměřit, abyste ji v rukopisu odhalili?

 

  • Sledujte celistvost písmového obrazu, tedy rukopisu jako celku – měl by být proporčně vyvážený, např. okraje přiměřené, hlavně sledujte, jak pisatel odděluje slova a řádky. „Inteligent“ tak činí zřetelně – řádky jsou jasně oddělené („neplácá páté přes deváté“), dolní a horní délky se neproplétají. Stejně tak dobře odděluje jednotlivá slova („nemíchá jablka a hrušky“). Pro představu – mezi dobře oddělená slova se vejde jedno napsané písmeno „a“ ale záleží na konkrétním písmu.

 

  • Dalším znakem je zjednodušení – inteligentní pisatel ve srovnání se školskou předlohou mnohdy zjednodušuje tvary písmen, a to účelně, tak, aby mohl psát rychleji a efektivněji (často si k tomuto účelu přizpůsobuje tvary písmen, nepíše je pokaždé stejně). Přitom však písmena neztrácejí svoji podstatu. 

 

  • Chytré písmo je většinou zároveň také odlišné od školské předlohy, individuální, nekopíruje otrocky předepsané tvary. Pozor - individuální neznamená záměrně přikrášlené, "make-up" písmu v tomto směru nepřidá!

 

  • A poslední zásadní znak – písmo musí být dostatečně rychlé, přirozené - žádné váhání, opravování, vylepšování apod.  

 

Společný výskyt vyjmenovaných čtyř znaků poskytuje dostatečnou záruku, že pisatel je mj. schopný bystře chápat souvislosti mezi jevy, pojmově dobře rozlišovat, zpracovávat a vyhodnocovat informace a zachovávat si nadhled i v nepříliš strukturovaných problémech.

Uvedené znaky lze hledat ve všech rukopisech psaných latinkou, ale dají se aplikovat i na jiné typy písma.

 

V české abecedě se vyskytuje relativně mnoho písmen s diakritikou – její časté napojování na další písmena je také jeden z významných znaků ukazujících na pisatele s pohotovým myšlením, tedy předpokládáme inteligentního. Napojovaná diakritika se téměř nevyskytuje v rukopisech lidí s nižším než úplným středním vzděláním.  

 

Ještě poznámka na závěr: absence vyjmenovaných znaků v rukopise neznamená nutně,  že pisatel není inteligentní.

 

Říká Barack Obama svým rukopisem, že je inteligentní?

 

  Obama_rytmus_cleneni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď: Ano, říká.

 

 A co další američtí prezidenti? Pro ilustraci se podívejme na tři z nich.

 

   

truman_pismo.jpg

 

Harry S. Truman dokumentu vytvořil kompaktní dynamický celek, v jehož rámci dobře odděluje slova, ale vzhledem k výrazným délkovým rozdílům se mu místy proplétají řádky. Nejspíše se tedy občas dostával do područí vlastních myšlenkových konstrukcí či idejí, které vehementně prosazoval. Nicméně pokud by dolní a zejména horní zóna byly adekvátní zóně střední, mohli bychom meziřádkové mezery považovat za přiměřené. Vzhledem k velké schopnosti kontrolovat své jednání u Trumana nehrozilo, že by podléhal svým náhlým popudům. Písmo individuální nepochybně je, i když nepříliš tvarově, převážně zjednodušené, navzdory sebeovládání také přirozené, proto bychom mohli Trumana považovat za člověka minimálně s nadprůměrnou inteligencí, přestože myšlení nebylo jeho dominantní kognitivní funkcí.

     

 

 

 

Obrazek

  

U rukopisu Dwighta D. Eisenhowera nemusíme dlouho váhat, má všechny výše vyjmenované zásadní atributy, které dovolují o pisateli prohlásit, že pravděpodobně oplývá značnou inteligencí.

 

 

 

 

Obrazek

 V celkově dobře posazeném a vizuálně hustém, nikoli však přetíženém rukopisu Thomase Jeffersona bychom možná mohli vzhledem k hledaným znakům vyčíst malé mezislovní mezery, přesto však nemáme problém s odlišením jednotlivých slov. Tvarově by se na první pohled mohlo zdát, že písmo je málo individuální, avšak při bližším pohledu zjistíme, že to není až tak pravda. I v tomto případě můžeme pokládat rukopis za výtvor pisatele inteligentního.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Musím oponovat

(Beetoven, 5. 1. 2018 9:23)

Držel bych se skutečnosti a nebál se otevřeně konstatovat o písmu, jak působí.
Není třeba se obávat postihu jen proto, že to byli prezidenti USA .

Barack Obama: má postavené písmo na druhou stranu, má okrouhlé otevřené smyčky, celistvost písma působí uhlazeně, ale je patrna vědomá výstřednost upoutat pozornost. Postavení písma do levé strany značí, že se dlouho pokoušel nalézt odpovídají styl písma aby působil estetickým dojmem. Je možné, že mu to někdo poradil. Většina lidí, kteří mění sklon písma experimentuje, aby zapůsobili svojí osobností. Značí to jen to, že jsou ctižádostivý. Nadprůměrná inteligence se dá tak těžko s písma vyčíst a to proto, že rukopis je psán šablonovitě. Podpis leccos napovídá: nabubřelý a nesrozumitelný - splývající jméno s příjmením. Moc bych takovému člověku nevěřil.
Strojený s průměrnou inteligencí, plně si vědom sám sebe.

Harry S. Truman: rukopis je roztříštěný, ostré špičky a vše splývá dohromady jako kouřová clona. Je vidět, že písmo je psané jako ve spěchu. Písmo má znak zahuštěnosti tak aby využil celé plochy stránky a to značí, že je kreativní osobnost s pevnýma názory a nerad
přistupuje na kompromisy. Ostrost a horizont linek značí na pedantskou a vůdčí osobnost, ale taktéž na vlastní hluboký duševní život s kterým se svému okolí moc nesvěřoval. Znaky písma mají punc nadprůměrné inteligentní osobnosti.

Dwighta D. Eisenhowera: Ostré, perličkové písmo se znaky dyslektické poruchy. Dyslektické poruchy mívají často vysoce inteligentní osobnosti a často i přeučený leváci na praváka. Písmo je velice drobné a trochu na plave dolů a kontrast úzkých smyček hovoří o
pečlivou a cílevědomou osobnost s rysy pedantství, ale dokázal přistupovat i na kompromisy. Písmo je vedené nad linkou a jak jsem psal: jakoby celý text padal dolů - do pravého rohu. Psaní nad linkou je znak kreativity, protože linky je pro ně jen vodítko aby netratili směr. Umírnění a ohleduplný ke svému okolí a zřejmě osoba měla slabší zrak. Proto celý text padá dolů.

Thomase Jeffersona: Každý řádek je litý dohromady a výška písmen působí jako psané vlnovky. Text nám opět letí, ale i když řádky nám splývají dohromady, ale odstavce pečlivě odděleny. Kompozice celého textu a rozvrhu na stránce působí jednolitě a je patrno mnoho přepisů a škrtanců.
Je v písmu patrná roztržitost, nejistota, nerozhodnost a flegmatičnost k soudu o tom - co si o něm kdo myslí. Není to dobrý posudek, ale písmo nám to sděluje. Jde přímo a neohlíží se za sebe, nebere ohled na obecné mínění, přehlíží vlastní chyby a trvá si na svém postoji. Nerad dělá kompromisy.
Písmo působí induktivně a taky asi tak jednal, tvrdě prosazoval své postoje. Posouzení by bylo efektivnější z dalšího rukopisu, ale jedná se o vojenskou náturu a s průměrnou inteligencí, ale s vypěstovanou disciplínou.

poděkování

(klára, 17. 6. 2015 12:50)

výborný článek, využiji jako motivaci pro své děti

Jiný názor

(Martin, 15. 10. 2015 21:02)

Bohužel nevím, jestli jste tohle někdy slyšeli, ale říká se, že inteligentní lidé mají písmo neupravené, jelikož přemýšlejí příliš rychle.

Re: Jiný názor

(Vasil Sidor, 16. 10. 2015 10:44)

Dobrý den,
ano říká se to, typicky třeba u doktorů (píše jako kocour), ovšem je třeba si ujasnit, co myslíte slovem neupravené, protože i kdybychom připustili toto laické dojmové zhodnocení, pak v sobě při konkrétním zaměření obsahuje různé grafologem sledované znaky - tvarová přesnot a rozmanitost, sklon, šířka (písmen, mezer mezi písmeny, mezer mezi slovy), řádkování, okraje, výškové poměry... Je toho mnoho. A u všech těchto jevů se mj. sleduje jejich pravidelnost. Pokud jsou nepravidelné, pak je písmo považované za nepravidelné a lze je nazvat neupravené, rozkolísané, rozhárané apod.
Abych ale byl konkrétní k Vaší poznámce - rychlost myšlení přímo nesouvisí s výškou inteligence (pak je tu ještě otázka, co to je inteligence) Pokud si určíme, co se myslí "úpravností" písma. lze se k jednotlivým znakům vyjádřit. Nicméně jsem ve svém textu vyjmenoval jevy, které, jsou-li v rukopise obsaženy, s velkou jistotou ukazují na mentální vyspělost pisatele. Ale jak také uvádím, pokud v rukopise obsaženy nejsou, neznamená to nutně, že je pisatel hloupý.