Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR RUKOPISU

 

Cílem rozboru je podat srozumitelný, pokud možno (psycho)logický popis pisatelovy osobnosti. Výsledkem je v ideálním případě komplexní, provázaná „povahová charakteristika“, prostá hodnocení - jak negativního, tak pozitivního. Hodnocení je nahrazováno porozuměním.

 

Písemný komplexní grafologický rozbor

V rozboru vytvářím neheslovitý, souvislý text a vyjadřuji se v něm k většině složek pisatelovy osobnosti. Volím sdělení vztahující se právě k pisateli, nevytvářím rozbor s vágními tvrzeními, která se „tak nějak hodí na každého“. 

Výsledný grafologický rozbor má podobu komplexní charakteristiky pisatelovy osobnosti podle standardních psychologických kategorií (např. vitální základ, temperament, kvality vůle) nebo může být zacílený na konkrétní oblast osobnosti či vztažený k specifické životní situaci. Snažím o co nejvěrnější zachycení povahy, o porozumění a empatický vhled. Text je psaný ve třetí osobě jednotného čísla, usnadňující zachování pohledu co nejméně zatíženého manipulativními obraty a subjektivními obsahy.

 

Obvyklý rozsah rozboru činí 2-4 normostrany formátu A4. Dodání trvá asi 10 dnů nebo podle domluvy.
Cena rozboru včetně konzultace je 2000 Kč.
 

 

Konzultace

Navzdory snaze o srozumitelné vyjadřování mohou být některá sdělení klientem chápána jinak, než byla myšlena, a významově posunutá. Jde o přirozený jev, proto je v ceně rozboru zahrnutá hodinová (nebo podle potřeby delší) konzultace, která má podobu neformálního rozhovoru nad výsledky rozboru. Osobní setkání pomůže zjištěné skutečnosti uvést do hlubších souvislostí, zasadit je do pisatelova jedinečného osobního rámce a tím vdechnout celému rozboru životnější rozměr. Rozhovor napomůže také k ověření a případnému rozvinutí některých deduktivních úvah, které mohou být velmi přínosné, avšak do písemného výstupu nejsou zahrnuté.

Zvolit lze také konzultaci pomocí e-mailu či on-line /video/rozhovoru (Skype).


Grafologický rozbor formou rozhovoru

Vzhledem k tomu, že písemné vypracování je časově nejnáročnější, což se odráží v jeho ceně, nabízím také grafologický redukovaný rozbor formou osobního rozhovoru nad rukopisem. Rozhovor si můžete nahrávat, dělat si poznámky.  

Přestože půjde pouze o rozhovor, je nutné, abych měl písemný materiál k dispozici předem, nikoli až na místě. U rozborů "z voleje", bez přípravy, se zvyšuje riziko nepřesností a mylných závěrů.

Cena grafologického rozboru odráží jeho nároky na čas a skutečnost, že jde o čistě individuální službu. Vypracování standardního písemného rozboru trvá podle složitosti rukopisu, respektive osobnosti jeho autora, 5-10 hodin čistého času, přičemž málokdy probíhá souvisle – vzhledem k povaze práce je nutné čas strávený s rukopisem rozdělit minimálně do dvou částí.

 

Heslovitá alternativa komplexního grafologického rozboru 

Pro ty, kteří by měli rádi jen stručnou charakteristiku, podobnou výstupům většiny písemných psychologických testů, nabízím takzvaný strukturovaný rozbor. V něm se heslovitě vyjádřím k  základním vlastnostem osobnosti, zejména typologicky zpracovaných (např. Eysenckova typologie temperamentu, Jungova funkční typologie, MBTI) a vyzdvihnu ty, jež jednání pisatele zásadně ovlivňují. 

Tento rozbor je méně pracný, a proto také o polovinu levnější než základní písemný rozbor. 

 

K rozboru vyžaduji vlastnoruční, neopisovaný text  libovolného obsahu nejlépe na papíru formátu A4 o rozsahu alespoň jedné strany. Pokud je text psán přímo pro grafologické potřeby, je žádoucí přiložit k němu ještě jakýkoli další, který byl psán bez vědomí toho, že bude podroben grafologické analýze. Obecně platí, že čím více písemného materiálu mám k dispozici, tím lépe. Text by měl být podepsaný. K rukopisu lze přiložit kresbu stromu nebo postav (nutná domluva předem).


Před rozborem písma cizí osoby je nutné dodat i její souhlas.