Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Práce se symbolikou grafického pole je velmi podnětná a usnadňuje při grafologickém zkoumání vybudování obecného rámce, v němž se pracuje s konkrétnímy významy písmových znaků. Podívejme se proto ještě podrobněji na rovinu horizontální, která je pro běžný lidský život asi nejdůležitější.

Madeleine Blanquefort d´Aglards podává ve své práci Motivations & Compensations - Graphological and Psychological Approaches důkladné analytické zpracování "vztahu subjektu k levé a pravé (straně) ohledem na vnější svět: prostor a čas, minulost a budoucnost". Vlastnosti jsou většinou postavené do protikladu, a jak sama zdůrazňuje, konkrétní příklady je nutné posuzovat vždy v grafickém kontextu.     

   aa

            LEVÁ STRANA                                                    PRAVÁ STRANA

a

 

 • vliv minulosti
 • reflexivní sebeochrana
 • sebeobrana
 • konservatismus
 • odstup, rezervovanost
 • vnitřní stažení
 • vrozené zábrany
 • volní zábrany (Périot)
 • stání v pozadí, rezervovanost
 • protiodpor
 • plachost, potlačování

 

Jednání

 • uvážlivý, snaží se předvídat
 • pomalost, obezřetnost
 • problémy, má-li čelit naléhavým záležitostem
 • důsledné (rigorous) plnění úkolů
 • reproduktivní (Fromm)
 • vytváří ideje a plány
 • zajištěnost (reassurance) /Horney/
 • nesdílnost, opozičnictví

 

Společnost

 • konformnost, konvenční
 • uniformita, vlastnický
 • emocionální dominantnost
 • zvyky (jejich zajatec)
 • korporativismus
 • rituály, tradice
 • osamělost, odchylnost
 • nesdílnost
 • potřeba hnízda
 • potřeba podpory
 • drží krok („fall in step“) /Fromm/
 • trvá na svém („holds his ground“) /Horneyová/
 • vzdává se svobody

 

Psychika

 • strach, odpor
 • omezující úzkost
 • vliv fantazie
 • čeho se bojí?
 • stažení
 • starosti, zármutek, skrývá je
 • bázeň
 • odmítavost, odpor
 • zamlklý
 • koncentrace (napětí)
 • postřeh
 • nucený, zablokovaný, vzdávající se
 • egocentričnost
 • vytrvá a exploduje
 • dogmatický
 • používá lsti (cunning)

 

Kontakty

 • introvertní (intraversive) /Murray/
 • jedinečný, sektářský
 • úsporný projev emocí
 • stydlivost, izolovanost
 • takt, diskrétnost
 • regresivnost, rozmrzelost
 • ulpívání na vzpomínkách
 • odmítá pomoc či diskuzi
 • sklon k podezřívavosti
 • přetvářka
 • ohraničená autonomie
 • bývá jediný zodpovědný

 

a

Překážky a konflikty

 • strach
 • defenzivní postoj
 • zůstává pevný
 • fixní ideje
 • mysl, pravidla: Apollón
 • analýza
 • obezřetnost, metoda
 • morální disciplína
 • intelektuální disciplína
 • kalkulování (přetvářka)
 • odborné zkoumání
 • zpevnění

 

Stálost a otevřenost

 • omezující nepohyblivost
 • zadržuje, dává málo nazpět
 • za každou cenu si drží, co má
 • uspokojují ho stejné místo se stejně zvolenými aktivity
 • ulpívá
 • nesnáší, když je rozptýlena jeho pozornost
 • skrupulózní, drží se jistot
 • nutkavé myšlenky, zadržování
 • ukázněný
 • soustřeďuje se, hromadí
 • má vlastní myšlenkový systém
 • zvyky a jednání se drží vlastních zásad
 • metodická analýza
 • citlivý, subjektivní
 • teoretický
 • idealistický
 • předsudky, projekce

 

Další směry úvah

 • systola, duševní nádech (inspiration)
 • vnitřní svět
 • pasivita
 • sebeochraňování
 • ohraničování
 • blokování
 • sklouzává do vyjetých kolejí
 • závislost
 • zotročený
 • strach
 • meditace
 • temnota
 • povahová tvrdost
 • klid
 • záliba v poslušnosti
 • stabilita
 • cestuje ve svém světě (travels in his room) /Proust/
 • strach ze svobody (Laborit, Fromm)
 • podléhá zvnitřněnému; autority: ovlivněný vnějším světem

 

 • orientovaný do budoucnosti
 • expanze, otevřenost ke světu
 • rozšiřování
 • vizionářský, pokrok
 • bojující duch
 • pochopení pro vnější svět
 • pružnost
 • exteriorizace
 • snaha o něco, pokrokové postoje
 • dobrodružný
 • utevřený, k dispozici

 

Jednání

 • impulzivní, netrpělivý
 • jedná s jistotou, bere na sebe rizika
 • rychlé reakce, až tolik?
 • možný nedostatek předvídavosti
 • produktivní (Fromm)
 • kompulzivní; útěk před úzkostí
 • útěk před osamocením (Fromm)

 

 

 

Společnost

 • svéráznost, ovlivnitelný
 • oportunismus
 • diplomatičnost, smířlivost
 • bojovné nadšení
 • podněcuje, inovuje
 • stimuluje, uvolňuje
 • člen skupin
 • servilně dbá běžných norem
 • chce se ukázat
 • rozpouští se ve skupině
 • utíká pryč („run away“) /Fromm/
 • ostré lokte („elbow room“) /Horneyová/
 • nárokuje si / požaduje splnění svých voleb

 

Psychika

 • adaptace, alespoň formálně
 • hledání síly
 • hledá překážky
 • na koho nebo co se může spolehnout?
 • rozprostírá se, vylévá své emoce
 • spokojenost, potěšení
 • optimismus, i když někdy jen povrchní
 • dynamické napětí nebo laxnost
 • demonstrativní, exhibicionistický
 • všestrannost, rozptyl (rozevřít se)
 • povrchnost, živost mysli
 • bojuje, přehání, bezohlednost
 • alocentričnost
 • vyjadřuje se emocionálně
 • podniká akce
 • je určitý

 

Kontakty

 • potřeba popularity
 • společenský rozptyl
 • snadné kontakty, srdečnost, velkorysost
 • sebejistota, povrchní, nedbalý
 • mnohomluvný, nelogický, vzrušený
 • vystupňování projevu
 • odmítá minulost či před ní utíká
 • hledá výměnu, mnohomluvný
 • příliš důvěřivý
 • přetvářka
 • nedostatek diskrétnosti
 • inspiruje, dává příklad, stimuluje

 

Překážky a konflikty

 • riskuje ztrátu kontroly
 • konfrontační, ofenzivní
 • chce sebe sama hájit
 • zmatek
 • kreativní vyjádření: Dionýsos
 • instinkt
 • improvizace
 • vyzařování
 • prudké jednání
 • vypočítavost (přetvářka)
 • účastenství
 • vzlet

 

Stálost a otevřenost

 • expanzivní motilita (Murray) i s jejími riziky
 • produkce
 • hledá, bere, dává
 • hledá změny, unáhleně hazarduje
 • cestuje, vyměňuje
 • pohyblivý, přizpůsobuje si
 • otevřený, učenlivý
 • propaguje myšlenky, vnímavost
 • neukázněný
 • rozptýlený
 • fakta, následuje své smysly
 • intuice, mentální pohyblivost
 • nezávislost mysli
 • praktický
 • experimentující
 • materialistický
 • vášnivý, projekce

 

 

Další směry úvah

 • diastola, duševní výdech (expiration)
 • vnější svět
 • výkonnost
 • pronikání (osmosis)
 • otevřenost
 • rozptyl (dispersion)
 • Utopie
 • nezavislost nebo deleguje na vybrané skupiny
 • rozbíjí své okovy
 • naděje
 • vnější úspěch
 • světlo
 • zbabělost
 • boj
 • potřeba překročit (zákon)
 • záliba ve změně
 • terra incognita
 • svoboda je přijímána i s jejími riziky
 • superego, ideologie, víra (Fromm)

 

 

 

 

Pokud bychom uvedené vlastnosti extrapolovali, získali bychom cosi jako jejich karikatury, které  by kroužily okolo těchto významů:

 

 

 

 

 • méněcennost               
 • rigidní domýšlivost      
 • submisivita                  
 • sebepodceňování        
 • podlézavost                
 • chce, aby ho lidé litovali
 • oběť                           
 • skromný                      
 • ponížení                      
 • nepřiměřená domýšlivost
 • netaktní arogantnost
 • přehnaná nezávislost
 • násilí na  bázlivých lidech
 • rebelství
 • potřeba hrdosti
 • touha po vítězství
 • touha po moci
 • hledá prestiž