Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Opět  si přiblížíme rychlý a univerzální postup, vycházející ze symbolického přístupu k prostoru a jeho členění, který zhuštěně vyjadřuje kolektivní opakovanou kulturně-historickou zkušenost s prostorovým uspořádáním skutečnosti, v níž lidé žijí své životy.

 

Při psaní v normálním případě zanecháváte stopu ubíhající zleva doprava. Hrot pera přiložený na papír symbolicky vzato v každém okamžiku lokalizuje polohu vašeho současného Já v prostoru a čase, a to se vším, čím kdy bylo, čím je a čím chce být. Za sebou necháváte vlastní minulost, před vámi leží budoucnost. Někdo netrpělivě uhání vpřed a naklání písmo doprava, jiný kráčí s rozvahou, nikam nespěchá a hrdě je staví kolmo, další okolkuje, kloní písmena doleva a jakoby s přemáháním postupuje dál.  

 

Základní symbolický význam prostoru vlevo a vpravo není nijak překvapivý –  vlevo je minulost, vpravo budoucnost. Pro západní kulturu, v níž žijeme, je až neurotický pohyb zleva doprava příznačný a nese s sebou povážlivou neschopnost reflektovat důsledky jednání svých příslušníků. Například nacistický hákový kříž vznikl zneužitím svastiky – významného starověkého symbolu štěstí, Slunce či hojnosti. Její pravotočivá  (ve směru hodinových ručiček) verze symbolizuje evoluci vesmíru a projev mužské energie. Pootočením o 45 stupňů nacisté zvýšili její dynamický potenciál ("roztočili" ji), který její tvar vyjadřuje, a učinili z ní symbol své zvůle a mužské energie destruktivní a naprosto nezvládané. 

 

  

Grafolog se podle způsobu, jakým způsobem vedete svůj psací nástroj po psací ploše, pokouší přijít na to, * odkud jdete, * kdo jste a * kam jdete. Pokouší se tedy odpovědět na klasické otázky týkající se lidského bytí, které si čas od času musí položit každý z nás.

  

 

 

Obrazek

 

Teď již se můžete pokusit vyvozovat symbolické významy písma i podle jeho provedení a zdůraznění ve vodorovném směru. Tato symbolika se uplatňuje u mnoha sledovaných znaků písma, zkusme se podívat, jak se u některých z nich prakticky uplatňuje.

 

Pro srozumitelnost je třeba uvést doplňující základní možné významy některých souvisejících znaků:

  

 • pravoběžnost

  – extraverze, zaměření na budoucnost, aktivita, spontaneita, stádnost, netrpělivost, slabé sebeovládání, slabá vůle

 

 • levoběžnost

  – introverze, vázanost na minulost, pasivita, subjektivní a konzervativní myšlení, nedůvěřivost, negativismus

 

 • pravý sklon

  – extraverze, zesílená emocionalita, činorodost, vřelost, nezdrženlivost, impulsivita, lehkomyslnost, vratké postoje

  

 • kolmost

   – rozumovost, sebeovládání, střízlivost, názorová stabilita, individualismus, citový odstup, zábrany, nepoddajnost, skepticismus
   

 

 

Obr. 1

Písmo mladé pisatelky (členky kdysi populární hudební skupiny Holki) připomíná doslova žíznivou čáru, která se žene vpřed. Má výrazně pravoběžnou tendenci, tvary se roztékají, protože jim není věnován dostatek času. Pisatelka se symbolicky vzato řítí dopředu, do víru života, touží po zkušenostech, chce si všechno zkusit v duchu hesla: Co tě nezabije, to tě posílí. Teprve devatenáctiletá mladá žena ještě zdaleka neokusila všechno, co by chtěla, písmo je nečitelné a jeho tvary nezřetelné, což ukazuje, že ještě není názorově příliš vyhraněná a nezáleží jí tolik na tom, aby byla pro druhé srozumitelná. Své počínání ale dokáže ustát.

Obr. 2

Zde vidíte rukopis, který je též velmi pravoběžný, forma doprava se klonících písmen je obroušená a nepevná, Oproti předchozí ukázce je písmo sotva třicetiletého muže pomalejší, ale nepevnější, a dokonce vpravo na koncích řádků přepadává kamsi dolů. Zde již můžeme předpokládat silně labilního člověka, který je na "tom, co se nachází vpravo", až závislý.

Obr. 3

Podpis světoznámého hokejisty s typicky nafouklými dolními délkami prozrazuje na svého původce, že je velmi ctižádostivý, ješitný a citově silně vázaný na svoji rodinu, zejména matku. Samozřejmostí je výrazný vztah k tělesnosti a sexualitě, která však je vzhledem k minimálně vypracované střední zóně málo převedená do praktického života. Zanedbaná střední zóna naznačuje nejistotu a pochybnosti ve věcech týkajících se běžného, praktického života, což významově podporuje i levý sklon; ten signalizuje menší přirozenost projevu a neochotu vystavovat svoji osobu veřejnosti, již však nelze považovat za znamení egoistického odmítání či podobně.

 

Obr. 4

Průběh vzniku levoběžného rukopisu tvořeného mnoha zpětnými a vracivými smyčkami připomíná pohyb, kdy na dva kroky vpřed připadá jeden zpět. Písmo se podobá třeba vířícím stužkám a ukazuje, že není přirozeným výtvorem, což dokládá i jeho mírně levý sklon. Zdánlivým významovým protikladem je levý okraj ubíhající doprava a pravý okraj dopisovaný až úplně do konce. V kombinaci s malou rychlostí písma je tak doložena jeho menší přirozenost a pohodlnost pisatelky.

 

Obr. 5

Ukázka tzv. tagů, tedy jakých si osobních grafických značek frustrovaných teenagerů, jejichž výtvory zná většina obyvatel větších měst, kde pokrývají jeho volné zdi, fasády domů, podchody apod. Typické jsou levý sklon či kolmost a výrazná levoběžnost. K tomu se přidávají plnost (avšak často doprovázená ostrými zlomy), často manýrovaná nadbytečnost čar a těsnost vyjádřená nakupením písmen na sebe. Významy si už dokážete dovodit sami – odklon od (většinové) společnosti, pocit izolace, vzdor, póza, subjektivita... Plnost je možné vykládat jako  projev  bohatství  citů  či  fantazii,  ale  také  jako  egoismus  či zvláště v kombinaci s mnoha se prolínajícími tahy jako myšlenkovou zmatenost, narcismus a až primitivní potřebu sebeuplatnění. Úhly vnášejí do písma konflikty a napětí, případně agresi, která však směřuje často i proti autorovi samému.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář