Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

Rukopis patří muži, okolo 30 let, pravák, bez maturity

 

 

Vitální základ

Podprůměrný a slabý, pisatel musí vystačit s málem, hrozí pocity únavy a neustálého vyčerpání, zejména psychického, mohou se vyskytovat stavy rezignace až naprostého „vzdání se situaci“. Hrozí riziko úplného selhání. V kontextu písma závažný jev.

Nakládání s vlastními silami je v rámci možností ekonomické.

 

Vitalita

Velmi proměnlivá a relativní – nelze předpokládat výraznou razanci v jednání, pisatel sice působí až horlivě (je ctižádostivý, ambiciózní, snaží se prosadit se), ale příliš se mu to nedaří (a za stávající situace ani  podařit nemůže). Písmu chybí dynamika – vidíme sice určité horizontální pnutí, ale pisatele žene více přání a „síla myšlenky“, které však v praxi ztrácejí na konkrétnosti. Celkem výrazná je nízká výdrž a nedostatek vytrvalosti.

 

Vůle

Ve všech směrech slabá. Zřejmě jeden ze zásadních problémů pisatele. Není schopný vyvinout dlouhodobě zacílenou aktivitu. Velmi rychle „hází flintu do žita“, nedokáže se koncentrovat na vytčený cíl (pokud jej zná), nechá se snadno svést jinam.

 

Temperament

Schizothymní, rozpolcená osobnost. Výrazná míra lability a nestability. Síla ega je slabá. Mix introverze a extraverze – introverze je mu vlastnější, ale má potřebu „unikat“ ven, a přitom se tam téměř ztrácí. Není v kontaktu sám se sebou, je odříznutý od vnitřních pocitů (necítí se), instinktů, od pudové základny, nevědomí.

Není si jistý sám sebou, zažívá pocity méněcennosti, silně mu chybí bazální jistota (zřejmě vážně narušený vztah k matce a rodině vůbec).

Prožívání je povrchní a mělké, snaží se ho urychlit a přitom nestačí vnímat (funkce vnímání je velmi upozaděná). Dominují intuice s myšlením. Teoretik odtržený od reality života – přežívá, neprožívá. Není zakořeněný, je odcizený světu.

Je patrně velmi citlivý až přecitlivělý, ale neumí se svými emocemi pracovat, nechá se snadno vyvést z rovnováhy, kterou získává pomocí rozumu.

Má sklony k závislostem (alkohol či jiné drogy, ale i lidé).

 

Sociabilita

Velmi problematická. Ve své nejistotě nejspíše sází na formální přístup, ovšem ten se mu zdaleka nedaří, jak by si přál. Jako silně intuitivní a zároveň labilní a nejistý člověk, který se hůře orientuje v praxi, nedokáže dobře zvládat požadované role a přirozený být nemůže, pokud není v kontaktu se svým emocemi a prožíváním vůbec. Sázka jen na racionalitu má pouze některé výhody, v těsném lidském kontaktu se uplatňuje špatně.

Ukazují se sklony k sofistikovanému, a tedy svým způsobem neupřímnému jednání, k manipulaci druhých, a to nejen k získání výhod v běžném slova smyslu, ale i k získání příchylnosti a náklonnosti. Chování je pro druhé nesrozumitelné a matoucí. Pisatel je nejednoznačný a jeho postoje nepevné.

 

Racionalita  emocionalita

Dominantní funkcí je intuice v silné kombinaci s racionalitou. Vnímání i emoce jsou ve značné míře odříznuty. To však nevylučuje zvýšenou citlivost (je senzitivní) k vnějším podnětům.