Jdi na obsah Jdi na menu
 


   

 

Účelem této rubriky není shromažďovat ukázky podpisů populárních osobností, protože na webu je několik specializovaných stránek, kde se jich dají nalézt stovky (například http://www.autogramy.cz/ nebo http://www.autogramy.kvalitne.cz/).

a

V podpisu se koncentruje pisatelův výraz, je v něm zdůrazněné vlastní . Podpis pak představuje něco jako osobní značku nebo logo. Velmi se v něm odráží způsob sebeprezentace (image) i to, jak by chtěl být pisatel vnímán svým okolím či jakým by chtěl být, ale není.  

 

Podpis přitahuje pozornost spíše laiků než skutečných grafologů, protože ti vědí, že není dostačujícím materiálem pro vyhotovení komplexní a kvalitní grafologické analýzy. Pro ni je třeba mít v ideálním případě dispozici vlastní text a podpis pro srovnání. Neznamená to však, že z podpisu nelze získat vypovídající informace. Podpis většinou bývá dynamičtější než ostatní text, ale v optimálním případě je zároveň čitelný a víceméně se s ním v základních znacích shoduje. 

.

 

Simona Krainová

Hana Zagorová

 

 

 

 
Simona Krainová – Snaží se být nepřehlédnutelná, zapůsobit a oslnit, avšak zároveň si nikoho nepřipustit k tělu. Někdy se brání ostrým, dokonce i nevybíravým způsobem. Klade velký důraz na sebeprosazení, k němuž má dost sil a výdrže. V soukromí bývá mnohem přístupnější než na veřejnosti, přesto si udržuje těžko skrývaný odstup. Chování bývá hlavně zpočátku kontrolované, ale projevuje  se v něm schopnost improvizace - zapůsobit a pak už se to "nějak" udělá.

(pozn.: sklon tohoto podpisu není vzhledem k okolnostem jeho vzniku příznačný)

 

   

 

zagorova-hana-2.jpg

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hana Zagorová – Zvyklá upoutávat na sebe pozornost (podobně jako u podpisu výše typicky zvětšená úvodní písmena), ale nevtíravým, měkkým způsobem, spíše elegancí a přirozeností než ostrými lokty či lacinými exhibicemi. Zná svou cenu. Je komunikativní, přístupná vůči druhým, leč své názory, zřejmě pod vlivem zkušeností, připravená hájit. Nechybí jí mladický duch a životní elán. Ve srovnání s předcházejícím podpisem působí uvolněněji a mladistvěji.

 

  

 bohdalova_foto.jpg

 

Obrazek

   

 

 

 

 

 

 

 

 Jiřina Bohdalová – Zaměříme-li se na dominantní znaky, vidíme relativně čitelný podpis (příjmení) s dynamickým, ale výrazně levoběžným tahem a zvětšenou střední zónou, které říkají o pisatelce, že její projev je energický, sebejistý a nepotřebuje jím nikomu nic dokazovat. Prožitkově je subjektivní, orientovaný především na vlastní osobu. Věci jsou takové, jak se jeví jí samé, pohled či prožívání druhého nejsou důležité - ne snad přímo odmítané, ale vždy až za těmi vlastními. Emoce vůči druhým lidem, i ty pozitivní, jsou často spíše "jako", vyznívají formálně, jakoby bez pisatelčina vnitřního prožitku. Podle provedení středu podpisu, který je širší, větší a plošnější než začátek a konec, se dá usuzovat, že v kontaktu s lidmi bývá chování kontrolovanější, postupem času si pisatelka užívá prostoru jak v horizontální, tak vertikální rovinách - více se projeví a odhalí, až když je tzv. v akci. Provedení závěrečného tahu nenechává nikoho na pochybách, že její soukromí není určené jen tak někomu.

                                   

  ObrazekObrazek

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek 

 

 

 

 

 Marek_Eben

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na první pohled zaujme nejen u člověka mediálně známého neobvyklá jednoduchost podpisu, prostého jakýchkoli příkras či zdůrazňovámí. Upoutá celkový tvar jména v horizontále, který připomíná královskou korunu či vějíř. Bývá pokládán za znak psychologické vnímavosti, schopnosti naladit se na druhou osobu. Protože jde o jméno, dalo by se usuzovat, že se tak děje v 
soukromí, v blízkém okruhu lidí.
Jméno je těsnější a levoběžnější než příjmení, ale jeho forma zřetelnější. Soukromou oblast zastupující Marek je druhým sice méně přístupný, zároveň však vyhraněnější a jednoznačnější. Na všech třech ukázkách můžeme sledovat tvar tzv. girlandy s hlubokým sedlem. Vidíme jej především v úvodním písmenu "M" ve spojení první a druhé nožičky, které mírně zajíždí pod imaginární linku. Tento tvar je považován za vyjádření zádumčivosti, zranitelnosti a touhy po kontaktu. Pokud jsou však girlandovité tvary "opřené" (tahy nahoru a dolů splývají), jako v tomto případě, pisatel si tyto vlastnosti nepřipouští a základní významy girlandy jako přívětivost, vlídnost, srdečnost, altruismus apod. - v tomto případě uvažujeme obecně o prvním kontaktu s ním, zejména však v soukromí, - jsou oslabovány, možná vlivem jisté plachosti nebo rozpačitosti.  

Příjmení je provedeno nezvykle jednoduše. Výrazná pravoběžnost (u jména přece jen menší, což je viditelné především u zmiňovaného těsného „M“) a takřka asketické zjednodušení poskytují obraz pisatele, který se ukazuje, jaký je, bez náznaku egocentrického fixování. Koncová girlanda, pozorovatelná i ve jménu, (v mužském písmu obecně, a zejména v podpisu, málokdy vídaná) přecházející až v nitku, posiluje obraz člověka schopného se v kontaktu s ostatními lidmi téměř odzbrojujícím způsobem vyladit na společnou vlnu. Ovšem nemůžeme od něj čekat projevy výrazné citovosti, na to v příjmení příliš převládají zjednodušené až kostrovité tvary, tzn. příklon k racionalnímu projevu. Úvodní elegantní a pravoběžné „E“ potvrzuje zaměřenost autora na vnější svět zdálo by se, že je hned velmi vstřícný. To sice v podstatě platí, ale úhlové provedení písmene „b“ v horní zóně (ve střední vidíme pravý girlandovitý tah), v němž se vyskytuje přenesený tlak, signalizující nepřirozené napnutí sil, které by v kontextu písma mohlo být pojímáno jako přenesení přirozené pudové - na ego zaměřené - energie směrem k vnějšímu světu, tedy cosi jako freudovskou sublimaci, naznačuje odklon od spekulativnosti a využití mentální kapacity ve prospěch praktického života. Podobnou směrovou a tvarovou tendenci vidíme v pravé části písmene "k" ve jménu. Tam však v vlevo v horní zóně (symbolicky tedy I. kvadrant - únik, snění, introvertní fantazie) již nechybí plná smyčka: soukromý, a jak vyplývá z již uvedeného, nejen fantazijní svět je pro pisatele významný a chráněný. Povšimněme si, že provedení písmene "r" je ve zmenšené podobě téměř shodné.
Nedá se opomenout ani klesavá tendence příjmení, kterou je v kombinaci se vzpomínaným spojením girlandy a koncové nitky výstižnější považovat nikoli za indikátor skleslosti či depresivních tendencí (není to však vyloučené), jak by se běžně mohla interpretovat, ale v kombinaci s celkově se zmenšující velikosti příjmení ve vertikální rovině (Eben ve tvaru >) snad až za jakousi fatalistickou odevzdanost pisatele (tady jsem, děj se co děj...), kdy vlastní já pozbývá důležitosti.

         

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mezera

(Jitka, 12. 6. 2013 12:18)

Dobrý den, můžete mi prosím prozradit co znamená, když v podpisu přerušuji jméno mezerou? Většinou používám jako podpis spíše parafu, ale pokud se mám podepsat čitelně a celým jménem vždycky udělám mezeru za půlkou, v příjmení. Třeba za svobodna jsem vždycky psala příjmení najednou.

Re: mezera

(Vasil Sidor, 18. 6. 2013 20:01)

Dobrý den,
v grafologii má máloco jednoznačný význam, zvláště takovýto dílčí jev, a ještě "pouze" v podpisu. Korunu tomu nasazuje, že podpis ani nemohu vidět. Nevím, v jaké části ho přerušujete - jestli za písmenem s diakritikou nebo bez - nevím, jestli se dřívější podpis skládal třeba jen z pěti písmen a současný z dvanácti... Všechno, co bych napsal, by byla pouhá spekulace. Zkuste podpis naskenovat a poslat mi ho na kontaktní adresu, mohu se nezávazně pokusit o jednoduchou interpretaci. Jinak Vás musím zklamat.

super

(katka, 12. 1. 2011 16:27)

je to s nper ale prečota nemáš ešte niejaké podpisy?

Re: super

(Vasil Sidor, 12. 1. 2011 22:05)

Ahoj Katko,

pokud jsem dobře vyluštil, ráda bys tu měla ještě další rozbory podpisů. Uvidím, jestli se do nějakých pustím, není to pro mě zas tolik lákavé, věnuju čas jiným grafologickým tématům.
Měj se.