Jdi na obsah Jdi na menu
 


  

 

Vitální základ a vitalita

 – vypovídá o vnitřním potenciálu a způsobu, jak s ním pisatel zachází; informuje o celkové dynamice projevu a předpokládané míře výkonnosti; vitální lidé dokážou strhnout svou energií ostatní, odolávají lépe krizovým situacím apod.

 

Labilita x stabilita, emocionalita

 – v rámci posuzování emocionální lability či stability si grafolog všímá dalších kvalit emocionality, např. výšky prahu vzniku emocí, citové zranitelnosti a ovlivnitelnosti, míru citové sebekontroly atd.

 

Psychosomatická odolnost

 – souvisí s vitálním základem a stabilitou osobnosti; jednoduše řečeno jde o schopnost odolávat stresu

 

Sebepojetí

– hodnotí se velikost, přiměřenost a stálost představy o sobě samém; všímáme si zejména sebepřeceňování, ale také sebepodceňování; důležité uvažovat v souvislosti s ostatními vlastnostmi; významné hlavně u řídících pracovníků

 

Volní vlastnosti

– posuzujeme poměr aktivní a pasivní vůle a míru jejich vyjádření

 

Sociabilita, komunikační schopnosti, styl sociálního chování

– sleduje se schopnost vytvářet, udržovat a ovlivňovat sociální vztahy, především dimenze afiliance x hostilita a dominance x submisivita; hodnocena je schopnosti empatie či případný výskyt znaků zvýšené agresivity; velmi důležité zejména pro práci s lidmi

 

Rozumové kvality, pružnost myšlení

– posuzují se kvality racionality – převaha abstrakce či názornosti, syntetické x analytické myšlení, jeho průběh, kombinační schopnosti; ve spojitosti s volními vlastnostmi schopnost koncentrace atd.

 

– za zvýšenou pozornost stojí pružnost myšlení, jejíž posouzení je dáno do souvislosti s celkovou flexibilitou osobnosti

 

Organizační a řídící schopnosti

– organizační schopnosti jsou výslednicí více předpokladů – efektivní organizace práce vyžaduje mj. stanovení priorit, dobrou organizaci vlastního času, přehled a orientaci v informacích, schopnost rozhodovat se a potřebnou míru pasivní a aktivní vůle

 

– za hlavní tři vlastnosti řídících (vůdčích) lidí jsou velmi obecně považovány dominantnost, extraverze a inteligence, ovšem doplnit musíme volní vlastnosti, flexibilitu jednání a myšlení, sociální kompetenci, psychickou odolnost, morální vyspělost a celkovou zralost osobnosti

 

– člověk, který řídí ostatní, dejme tomu v zaměstnání, by měl v ideálním případě vykazovat pozitivní charakteristiky v podstatě ve všech výše uváděných oblastech

 

– labilita je celkově limitující faktor osobnosti, ovšem je třeba mít vždy na paměti, co rozborem sledujeme

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jiný pohled na grafologii

(Vasil Sidor, 4. 8. 2009 9:49)

Dobrý den,
díky za odkaz. Až na poněkud zatuchlé příspěvky členů spolků Sisyfos jsem také postrádal nějaký souvislejší a erudovanější pohled na grafologii z "druhé strany".

Jiný pohled na grafologii

(QDE, 3. 8. 2009 14:17)

V české literatuře neexistuje objektivní kritická literatura o grafologii. Doporučuji alespoň překlad kritického článku:

http://www.pismoznalectvi.com/news/b-l-beyerstein-jak-grafologie-klame-lidi/